prof. Janina Stępińska

Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie.

Poprzednia Przewodnicząca Rady Programowej