prof. Grzegorz Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny