Wideo-wykłady

Chory do okluzja uszka LA ma skrzeplinę. Czy to realny problem kliniczny i jeszcze bezwzględne p/wskazanie do zabiegu? Co nowego, najnowszego w tym zakresie

Tematyka: farmakoterapia, leczenie przeciwkrzepliwe

14 lutego 2022 r.