Zarząd i Rada Programowa

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

Adrian Szulczyński

Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Skład Rady Programowej

prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Narodowy Instytu Kardiologii

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni, Katowice

dr hab. n. med. Adam Sokal

Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze