Menu

Zaburzenia metaboliczne

 

Zaburzenia metaboliczne to bardzo szeroka grupa schorzeń o ogromnym zróżnicowaniu, wymagająca kompleksowej diagnostyki i specjalistycznego leczenia. Złożoność problemu, duże zróżnicowanie przyczyn i strategii leczenia chorób metabolicznych skłoniły nas do stworzenia programu edukacyjnego dla lekarzy różnych specjalizacji oraz zespołów terapeutycznych, którzy w swojej praktyce klinicznej i ambulatoryjnej diagnozują i leczą pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami metabolicznymi.

Choroby metaboliczne to pojęcie bardzo szerokie – niektóre z nich mogą zagrażać życiu, inne zaś pozwalają funkcjonować zupełnie normalnie pod warunkiem przestrzegania zaleceń lekarskich. Skuteczne leczenie schorzeń metabolicznych powinno opierać się nie tylko na farmakoterapii. Niezbędnym elementem leczenia jest współpraca wykwalifikowanego personelu medycznego, a więc często lekarzy wielu specjalizacji oraz zespołów terapeutycznych z dietetycznym i psychologicznym wsparciem na czele. Dzięki takiej rozszerzonej terapii możliwe jest osiągnięcie lepszych, szybszych i trwalszych efektów leczenia oraz zmniejszenie ryzyka niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Chcemy by program edukacyjny Zaburzenia Metaboliczne był miejscem wymiany doświadczeń dla lekarzy różnych specjalizacji oraz zespołów terapeutycznych, którzy zajmują się leczeniem i opieką nad pacjentami ze schorzeniami metabolicznymi. Współpraca w ramach programu dotyczyć będzie nie tylko nowoczesnych terapii farmakologicznych czy omawiania standardów leczenia, ale także profilaktyki i diagnostyki.