Wideo-wykłady

Sakubitryl/walsartan, nowa opcja leczenia chorych z HF. Wpływ na remodeling mięśnia sercowego

19 stycznia 2021 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek