Wideo-wykłady

Sakubitryl/walsartan, nowa opcja leczenia chorych z HF. Wpływ na remodeling mięśnia sercowego

Tematyka: zawał serca, arytmia, elektroterapia, niewydolność serca

19 stycznia 2021 r.