Wideo-wykłady

Mój pacjent z migotaniem przedsionków czeka na zabieg operacyjny. Jak pokierować leczeniem przeciwkrzepliwym?

14 lutego 2022 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek