Wideo-wykłady

Mapowanie nieinwazyjne arytmii – CardioInsight. Nowe formy obrazowania w elektrofizjologii klinicznej?

14 lutego 2022 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek