Publikacje

Zapraszamy do udziału w krótkim, anonimowym badaniu ankietowym, dotyczącym sztucznej inteligencji!

1 czerwca 2022 r.

Szanowni Medycy: pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy i studenci Uczelni Medycznych! 

Zapraszamy do udziału w krótkim, anonimowym badaniu ankietowym, dotyczącym sztucznej inteligencji! 

Badanie jest częścią grantu HeartBIT_4.0 (Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases - zastosowanie innowacyjnych technik analizy danych medycznych w kardiologii) realizowanego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, we współpracy z Koalicją AI w zdrowiu. 

wypełnij ankietę