Wydarzenia

I Forum: "Telemedycyna w Praktyce Lekarza POZ", Katowice

21 maja 2022 r.
21 maja 2022 r. w godz. 09:00-17:15

baner

Zaproszenie

Telemedycyna, czyli medycyna na odległość to obecnie szybko rozwijająca się gałąź opieki zdrowotnej. Dzięki połączeniu najnowszych technologii z dziedzin informatyki, telekomunikacji oraz ochrony zdrowia niweluje bariery geograficzne i przyśpiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pozwala udzielać specjalistycznych porad lekarskich na odległość, a także przesyłać wyniki badań diagnostycznych, dając dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Umożliwia ponadto wsparcie pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych w zakresie farmakoterapii i zmiany stylu życia, oferując innowacyjne narzędzia samokontroli. Wprowadzenie telemedycyny do codziennej praktyki umożliwi z jednej strony łatwiejszy dostęp do fachowej pomocy, a z drugiej – skuteczniejsze monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Jej zadaniem jest wsparcie zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów poprzez umożliwienie świadczenia nowoczesnej, kompleksowej opieki medycznej wraz z edukacją. Stąd idea naszego programu – chcemy, aby stał się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem lekarzy rodzinnych i przedstawicielami innych specjalizacji, już teraz wykorzystującymi na co dzień nowoczesne rozwiązania wspierające opiekę nad chorymi. I Forum „Telemedycyna w praktyce lekarza POZ”, które odbędzie się 21 maja 2022 roku, będzie doskonałą okazją do dyskusji nad tym, jak współczesne rozwiązania telemedyczne mogą przysłużyć się pacjentowi, jednocześnie tworząc modele współpracy pomiędzy lekarzami medycyny rodzinnej a innymi specjalistami.
Serdecznie zapraszamy,

Prof. Paweł Krzesiński
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury PTK

Adrian Szulczyński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Rada Programowa i Komitet Organizacyjny

Prof. Grzegorz Gielerak
Prof. Zbigniew Kalarus
Prof. Oskar Kowalski
Prof. Paweł Krzesiński
Prof. Anetta Lasek-Bal
Prof. Przemysław Mitkowski
Prof. Ewa Piotrowicz 
Prof. Ryszard Piotrowicz
Prof. Robert Pudlo
Prof. Janusz Siebert
Prof. Adam Sokal
Prof. Beata Średniawa
Prof. Bożena Werner
Dr Piotr Borowski
Dr n. med. Andrzej Gawrecki
Dr n. med. Anna Juza
Dr n. med. Sławomir Pluta
Dr n. med. Dorota Stołtny
Dr n. med. i n. o zdr. Justyna Kania - psycholog
Mec. Jan Pachocki
Adrian Szulczyński – Prezes Zarządu FaktyMedyczne.pl

Program

09:00-09:15 – Otwarcie Konferencji

Prof. Paweł Krzesiński, Prof. Grzegorz Gielerak, Prof. Przemysław Mitkowski

 

09:15-10:30  

Diabetologia. Mój pacjent jest objęty teleopieką. Co warto wiedzieć? Korzyści dla pacjenta, wsparcie dla lekarza POZ

Przewodniczący: Prof. Grzegorz Gielerak, Prof. Janusz Siebert, Dr n. med. Andrzej Gawrecki, Prof. Przemysław Mitkowski

09:15-09:35 – Telemedycyna w diabetologii z punktu widzenia poradni diabetologicznej Dr n. med. Andrzej Gawrecki

09:35-09:55 – Jak zastosować telemonitoring? Korzyści zdalnej komunikacji w gabinecie Lekarza Rodzinnego Dr n. med. Anna Juza

09:55-10:15 – Libre view – narzędzie wiarygodnej telemedycyny Dr n. med. Dorota Stołtny

10:15-10:30 – Dyskusja

 

10:30-10:45 – Przerwa

 

10:45-12:50

Czy teleporada może być pomocna w pracy codziennej specjalisty POZ? Musimy pamiętać o regulacjach formalno-prawnych i realiach!

Przewodniczący: Prof. Robert Pudlo, Prof. Paweł Krzesiński, Prof. Janusz Siebert, Prof. Anetta Lasek-Bal

10:45-11:05 – Czy teleopieka może być przydatna w opiece nad chorym neurologicznym?
Jak wzmocnić współpracę specjalistów z Medycyny Rodzinnej z neurologiem? Prof. Anetta Lasek-Bal

11:05-11:25 – Czy teleopieka może być przydatna w opiece nad chorym psychiatrycznym?
Jak wzmocnić współpracę specjalistów z Medycyny Rodzinnej z psychiatrą? Prof. Robert Pudlo

 

11:25-11:40 – Przerwa

 

11:40-12:05 – Programy pilotażowe teleopieki Ministerstwa Zdrowia Dr Piotr Borowski

12:05-12:30 – Jakie są dzisiaj regulacje formalno-prawne teleopieki? – punkt widzenia prawnika Mec. Jan Pachocki

12:30-12:50 – Debata ekspertów: Dla kogo teleporada to za mało.
Jaka jest opinia specjalistów z Medycyny Rodzinnej i co mają do powiedzenia kardiolodzy, neurolodzy, psychiatrzy?

 

12:50-14:00 – LUNCH  

 

14:00-15:40

Kardiologia. Mój pacjent jest objęty teleopieką. Co warto wiedzieć? Korzyści dla pacjenta, wsparcie dla lekarza POZ (sesja pod patronatem ADAMED)

Przewodniczący: Prof. Paweł Krzesiński, Prof. Ryszard Piotrowicz, Prof. Grzegorz Gielerak

14:00-14:25 – Pacjent w trakcie telerehabilitacji kardiologicznej Prof. Ewa Piotrowicz

14:25-14:50 – Pacjent pod opieką telemonitoringu urządzeń wszczepialnych Prof. Oskar Kowalski

14:50-15:15 – Pacjent z telemonitoringiem elektrokardiograficznym Prof. Beata Średniawa

15:15-15:40 – Wykorzystanie telemedycyny w kardiologii dziecięcej Prof. Bożena Werner

 

15:40-16:00 – Przerwa

 

16:00-17:15

Najbliższa przyszłość telemedycyny 

Przewodniczący: Prof. Adam Sokal, Dr n. med. Andrzej Gawrecki

16:00-16:25– Telemonitoring domowy chorego kardiologicznego. Co pacjent może zmierzyć w domu już dzisiaj i co może będzie mógł monitorować już wkrótce? Dr n. med. Sławomir Pluta

16:25-16:50 – Rola telemedycyny we wsparciu opieki nad chorym z niewydolnością serca – model AMULET Prof. Paweł Krzesiński

16:50-17:15 – Wirtualna rzeczywistość - metody relaksacyjne na smartfonie Dr n. med. i n. o zdr. Justyna Kania


Za udział w wydarzeniu przysługuje 8 punktów edukacyjnych Izby Lekarskiej

Miejsce konferencji

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

Infarma

infarma

Sponsorzy i Partnerzy

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Brązowi Sponsorzy

Partnerzy Projektu

Program II Forum

II Forum: "Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce"

PROGRAM

GodzinaGodz.
Sala wykładowa
Sala warsztatowa
9:30-9:35
Sala wykładowa

Otwarcie II Forum

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński, Adrian Szulczyński
9:35-9:50
Sala wykładowa

Wykład wprowadzający

Typ sesji: Dydaktyczna
9:50-11:15
Sala wykładowa
Sesja I: Psychiatria

Dobre praktyki w teleopiece psychiatrycznej

Przewodniczący: dr hab. n. med. Krzysztof Krysta, prof. SUM, dr hab. n. med. Robert Pudlo, prof. SUM
Typ sesji: Dydaktyczna
11:15-11:35
Sala: Wszystkie
Przerwa kawowa
11:35-12:45
Sala wykładowa
Sesja II: Diabetologia

Nowości w diabetologii i teleopiece nad chorym z cukrzycą

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, dr hab. n. med. Marta Wróbel, dr n. med. Dorota Stołtny
Typ sesji: Dydaktyczna
Sala warsztatowa
Sesja warsztatowa

Telemedycyna dla Lekarzy Rodzinnych


Warsztaty przy współpracy z Comarch Healthcare

Typ sesji: Warsztatowa
12:45-13:45
Sala: Wszystkie
Przerwa lunchowa
13:45-15:35
Sala wykładowa
Sesja III: POZ

Telemedycyna wspiera POZ – to potrzeba i konieczność w dzisiejszych czasach

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert, prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, dyr. Piotr Węcławik
Typ sesji: Dydaktyczna
Sala warsztatowa
Sesja warsztatowa

e-Zdrowie dla Serca


Warsztaty przy współpracy z Comarch Healthcare

Typ sesji: Warsztatowa
15:35-15:55
Sala: Wszystkie
Przerwa kawowa
15:55-17:30
Sala wykładowa
Sesja IV: Kardiologia

Kompleksowa teleopieka w optymalizacji terapii

Przewodniczący: gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Typ sesji: Dydaktyczna

Organizator

Patronat Honorowy

Patronat

Współpraca

Zobacz pozostałe materiały związane z   Telemedycyna w praktyce