Wydarzenia

Zimowa, kardiologiczna szkoła ratowników medycznych 2022

16 - 17 grudnia 2022 r.
16-17 grudnia 2022 r. w godz. 14:00-17:45

Strona wydarzenia

Zaproszenie

Szanowni Państwo! 

To już taki czas – czas współpracy, wzajemnego szkolenia, dialogu – kardiolodzy i ratownicy  rozmawiają o pacjencie kardiologicznym. Terminy: burza elektryczna czy wyładowanie  przechodzą do słownika medycznego, przechodzą do naszej ratowniczej codzienności!

Rozwój kardiologii, w tym technik leczenia pacjentów z zawałem, z szeroko pojętymi arytmiami czy – przede wszystkim – z niewydolnością serca, doprowadził do potrzeby ciągłego kształcenia i aktualizacji wiedzy o nowatorskich metodach leczenia, o urządzeniach i nowych wyzwaniach diagnostycznych.  

Jesteśmy głęboko przekonani, że przygotowany program edukacyjny i warsztatowy naszej konferencji pozwoli omówić i przedyskutować „nowe” problemy diagnostyczno-lecznicze, te, które będą rozwiązywane głównie przez zespoły ratownictwa medycznego.

Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoli nam porozmawiać, przedyskutować oraz wymienić, czasami odmienne, poglądy na postępowanie z pacjentem zarówno w opiece przedszpitalnej, jak i szpitalnej.

Zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego Zimowej Kardiologicznej Szkoły dla Ratowników Medycznych. Niech to będzie okazja do twórczego dialogu, do pochylenia się nad pacjentem i do wypracowania wspólnych stanowisk zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, obowiązującymi przepisami prawnymi i „codziennym życiem”, przede wszystkim z korzyścią dla naszych chorych.

Serdecznie zapraszamy,

Dr hab. n. med. Mariola Szulik
I Oddział Kardiologii i Angiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Organizatorzy

Partner merytoryczny

Organizator logistyczny

Zobacz pozostałe materiały związane z   Zimowa, kardiologiczna szkoła ratowników medycznych