Relacje

Forum Nowoczesnej Diabetologii 2018

3 kwietnia 2019 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek

1 Forum Nowoczesnej Diabetologii i wieńcząca to wydarzenie II Debata Diabetes Innovations Day stały się podstawą do dalszych działań pozwalających wykorzystać nowe technologie i nowoczesne rozwiązania informatyczne w terapii cukrzycy. Działania w ramach projektu Nowoczesna Diabetologia mają przyczynić się  do poprawy opieki nad chorymi na cukrzycę w Polsce. Rewolucja technologiczna w diabetologii otwiera nowe możliwości, które prowadzą do lepszego zarzadzania cukrzycą. Prezentowane i dyskutowane tematy pokazały jak ważne dzisiaj są działania upowszechniające nowoczesne formy terapii cukrzycy typu 1. Możliwości ciągłego śledzenia glikemii, automatyzacja dozowania insuliny w ilości adekwatnej do potrzeb organizmu, które były marzeniami wczoraj, stają się realnymi rozwiązaniami dzisiaj.