Wydarzenia

Warsztaty – szukamy migotania przedsionków

17 listopada 2022 r.

Tematyka: migotanie przedsionków, pacjenci

Program warsztatów

Rozpoczęcie spotkania: godz.14:30

PROWADZENIE: prof. dr n. med. Zbigniew Kalarus, dr n. med. Agata Musialik-Łydka

PROGRAM:

  1. Migotanie przedsionków – jaka to arytmia, czym grozi i realna częstość jej występowania
  2. Nieme klinicznie migotanie przedsionków – jak go poszukiwać? Możliwości
    długoterminowego monitorowania EKG.
  3. Profilaktyka niedokrwiennego udaru mózgu, metody farmakologiczne i nie- farmakologiczne, okluzja uszka lewego przedsionka.  

Zakończenie, podsumowanie: godz.15:30

Spotkania odbywają się w formule interaktywnej, oprócz przedstawienia podstawowej wiedzy z zakresu migotania przedsionków planujemy aktywne dyskusje i zebranie oczekiwań pacjentów
z migotaniem przedsionków związanych z kanałami edukacyjnymi oraz sposobem prowadzenia działań edukacyjnych (potrzeby, efektywność różnych narzędzi edukacyjnych itp).

Miejsce warsztatów

SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, Tarnowskie Góry

Kampania edukacyjna

Sponsor