Wydarzenia

Niewydolność serca – jak pomóc pacjentom i ich bliskim

13 grudnia 2022 r.

Tematyka: niewydolność serca, pacjenci, edukacja

niewydolnosc serca

Program

Rozpoczęcie o godzinie 16.00

  1. Niewydolność serca – epidemia XXI wieku. Jak diagnozować i jak optymalnie leczyć? Nowe zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  2. Jak w polskich warunkach optymalnie leczyć chorych z niewydolnością serca? Wskazówki dla lekarzy i pacjentów.  

Godzina 17.45 Dyskusja nt. objawów, diagnostyki a przede wszystkim o optymalnej farmakoterapii przewlekłej, skurczowej niewydolności serca, Podsumowanie

Miejsce warsztatów

Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny i Telemonitoringu, ul. Wolności 338b, 41-800 Zabrze

Sponsor

Sponsor