Publikacje

Trendy w elektroterapii 2022: wąskie specjalizacje, szerszy kontekst terapeutyczny

Tematyka: elektroterapia

8 grudnia 2022 r.

- W elektrofizjologii i elektroterapii trendy w zakresie innowacyjnych rozwiązań zdają się wskazywać na coraz to węższe specjalizacje i bardziej celowane funkcje poszczególnych technologii. Z drugiej strony istniejące już rozwiązania są rozwijane w kierunku poszerzenia ich zastosowania i optymalizacji. Całość rozpatrywana jest coraz częściej w szerokim kontekście klinicznym. Elektrofizjolodzy nie koncentrują się wyłącznie na leczeniu zaburzeń rytmu serca ale na właściwej, zintegrowanej opiece nad pacjentem z arytmiami. Trendy w dziedzinie diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca - komentuje prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

Więcej: Trendy w elektroterapii 2022: wąskie specjalizacje, szerszy kontekst terapeutyczny