Wideo-wykłady

Stan wiedzy i pozycja kamizelki defibrylującej w aktualnych zaleceniach – szklanka do połowy pełna

Tematyka: elektroterapia

1 lutego 2023 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek