Wideo-wykłady

Pacjent po zabiegu LAAC – farmakoterapia pozabiegowa, monitorowanie efektów, postępowanie w przypadku PDL i DRT

Tematyka: farmakoterapia

15 lutego 2023 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek