Publikacje

Międzynarodowa konferencja Cardiac Imaging Wroclaw już 16 maja 2023!

22 marca 2023 r.

[Konferencja organizowana we współpracy z Fundacją FaktyMedyczne.pl]

Międzynarodowa konferencja dedykowana roli multimodalnego obrazowania w rozpoznawaniu i zapobieganiu progresji chorób układu krążenia odbędzie się po raz pierwszy. Będzie ona platformą wymiany doświadczeń między kardiologami i radiologiami, a w perspektywie będzie również szkoliła ekspertów od obrazowania sercowo-naczyniowego.

CIW 2023

Wielomodalne obrazowanie układu sercowo-naczyniowego stało się standardem klinicznym dostarczającym informacji diagnostycznych niezbędnych do postawienia właściwego rozpoznania i optymalnego leczenia chorych. Tworzenie specyficznych algorytmów diagnostycznych opartych o komplementarność różnych technik obrazowych jest szeroko aprobowanym podejściem kompleksowo poszerzającym wiedzę o pacjencie i jego chorobie. Echokardiografia, rezonans magnetyczny serca, tomografia komputerowa serca i techniki nuklearne mają swoje miejsce i zastosowanie w armamentarium diagnostycznym i wzajemnie się uzupełniają.

- Potrzebą chwili jest sprawna wymiana informacji i współpraca pomiędzy specjalistami z dziedziny kardiologii i radiologii, kompetentnymi w różnych technikach obrazowych. Jednocześnie coraz wyraźniej pojawia się perspektywa szkolenia nowoczesnego typu eksperta od obrazowania sercowo-naczyniowego posiadającego wiedzę z zakresu różnych technik obrazowych – powiedział prof. dr hab. Wojciech Kosmala, Kierownik Zakładu Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego.

Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest tworzenie asocjacji obrazowania sercowo-naczyniowego uwzględniających wielomodalność, jak również rozszerzenie spektrum tematycznego zjazdów i konferencji poświęconych obrazowaniu serca i naczyń o techniki pozaechokardiograficzne. Wychodząc naprzeciw tym trendom zapraszamy Państwa do udziału w unikatowej w swym charakterze konferencji integrującej echokardiografię, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową serca.

- W pierwszej edycji chcemy się odnieść do znaczenia i roli tych technik w prewencji rozwoju i postępu chorób układu krążenia. Naszym celem jest stworzenie możliwości poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń dotyczących obrazowania sercowo-naczyniowego niezależnie od poziomu kompetencji zawodowych i naukowych – powiedział prof. dr hab. Wojciech Kosmala.

Spotkanie będzie miało formę hybrydową, chociaż większość prelegentów wygłosi swoje wykłady w miejscu obrad. Zaproszenie do udziału przyjęło wielu naukowców o światowej renomie, luminarzy w dziedzinie kardiologii i obrazowania, co nadaje konferencji wyjątkowego prestiżu i znaczenia.

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2023 do Wrocławia osobiście lub w formie on-line.

Rejestracja: Cardiac Imaging Wrocław 2023

 

Przygotował:
Bartosz Szymański
bartosz.szymanski@faktymedyczne.pl
tel. +48 662 021 181