Wydarzenia

Cardiac Imaging Wrocław 2023

16 maja 2023 r.
16 maja 2023 r. w godz. 10:00-19:00

Rejestracja

cardiac-imaging-wroclaw.pl/rejestracja

[Konferencja organizowana we współpracy z Fundacją FaktyMedyczne.pl]

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Wielomodalne obrazowanie układu sercowo-naczyniowego stało się standardem klinicznym dostarczającym informacji diagnostycznych niezbędnych do postawienia właściwego rozpoznania i optymalnego leczenia chorych. Tworzenie specyficznych algorytmów diagnostycznych opartych o komplementarność różnych technik obrazowych jest szeroko aprobowanym podejściem kompleksowo poszerzającym wiedzę o pacjencie i jego chorobie. Echokardiografia, rezonans magnetyczny serca, tomografia komputerowa serca i techniki nuklearne maja swoje miejsce i zastosowanie w armamentarium diagnostycznym i wzajemnie się uzupełniają.

Potrzebą chwili jest sprawna wymiana informacji i współpraca pomiędzy specjalistami z dziedziny kardiologii i radiologii, kompetentnymi w różnych technikach obrazowych. Jednocześnie coraz wyraźniej pojawia się perspektywa szkolenia nowoczesnego typu eksperta od obrazowania sercowo-naczyniowego posiadającego wiedzę z zakresu różnych technik obrazowych.

Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest tworzenie asocjacji obrazowania sercowo-naczyniowego uwzględniających wielomodalność, jak również rozszerzenie spektrum tematycznego zjazdów i konferencji poświęconych obrazowaniu serca i naczyń o techniki pozaechokardiograficzne. Wychodząc naprzeciw tym trendom zapraszamy Państwa do udziału w unikatowej w swym charakterze konferencji integrującej echokardiografię, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową serca.

W pierwszej edycji chcemy się odnieść do znaczenia i roli tych technik w prewencji rozwoju i postępu chorób układu krążenia. Naszym celem jest stworzenie możliwości poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń dotyczących obrazowania sercowo-naczyniowego niezależnie od poziomu kompetencji zawodowych i naukowych. Spotkanie będzie miało formę hybrydową, chociaż większość prelegentów wygłosi swoje wykłady w miejscu obrad. Zaproszenie do udziału przyjęło szereg naukowców o światowej renomie, luminarzy w dziedzinie kardiologii i obrazowania, co nadaje konferencji wyjątkowego prestiżu i znaczenia.

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2023 do Wrocławia osobiście lub w formie on-line. Nie będą Państwo zawiedzeni!

Prof. dr hab. Wojciech Kosmala
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Strona wydarzenia