Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa administrowana przez Fundację FaktyMedyczne.pl. wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności. Polityce cookies.”

 

 

Polityka cookies
Relacje

I Forum Serce Pacjenta

28 września 2019 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek

28 września 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się I Forum „Serce Pacjenta”. To unikatowe wydarzenie edukacyjne skierowane było do indywidualnych pacjentów i do organizacji pacjenckich zrzeszających osoby, u których zdiagnozowano choroby układu krążenia. Inicjatorem akcji było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Profesor Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, podkreśliła, że Towarzystwu zależało na zapoczątkowaniu współpracy pomiędzy środowiskiem lekarzy a środowiskiem pacjentów, organizacjami pacjenckimi. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dojrzało do tego by nawiązać i kontynuować taką współpracę, żeby włączać pacjentów w działania mające na celu zmiany programów opieki w różnych sytuacjach klinicznych. PTK zostało wsparte przez szereg partnerów i patronów utożsamiających się z ideą przyświecającą podjętej inicjatywie.

Do organizacji wydarzenia skłoniło przeświadczenie środowiska kardiologicznego, że jedynie poprzez podejmowanie aktywnych działań w postaci inicjowania współpracy lekarzy i pacjentów można realnie zwiększać świadomość pacjentów na temat: terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych, nieinwazyjnych metod leczenia, modyfikacji dotychczasowego stylu życia i konsekwentnego przestrzegania zaleceń lekarskich.

Myśl przewodnia posłużyła do opracowania programu wydarzenia, które miało podwójny charakter: teoretyczny i praktyczny. Uczestnicy mieli więc szansę wziąć udział w czterech panelach edukacyjno-warsztatowych skierowanych do pacjentów: po zawale, z chorobą zastawki, z arytmią i z niewydolnością serca. Ich uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat podstępowania farmakologicznego adekwatnego do konkretnego schorzenia.