Relacje

Co nowego w elektroterapii? I nie tylko. III edycja konferencji

3 marca 2020 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek

Trzecia edycja Konferencji „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” po raz kolejny zgromadziła wielu ekspertów. Uczestnicy wydarzenia starali się odpowiedzieć na tytułowe pytanie poddając pod dyskusję możliwości i skuteczność wdrażania i zastosowania nowoczesnych rozwiązań z obszaru elektroterapii do praktyki klinicznej.

Tegoroczne spotkanie było zogniskowane wokół schorzeń dotykających coraz większą liczbę ludzi, mianowicie: migotania przedsionków i udaru mózgu, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, kardiologicznych powikłań cukrzycy.

Eksperci zgodnie zauważyli, że zmiany nieustannie dokonujące się w elektroterapii skłaniają do utrzymania cykliczności spotkań. Kolejna, czwarta, edycja Konferencji odbędzie się 16-17 października 2020 roku w Wiśle.