Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa administrowana przez Fundację FaktyMedyczne.pl. wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności. Polityce cookies.”

 

 

Polityka cookies
Publikacje

Top Disruptors in Healthcare 2024: Analiza Polskiego Rynku Startupów Medycznych [pod patronatem FaktyMedyczne.pl]

Tematyka: innowacje, technologia

22 kwietnia 2024 r.

Raport pod patronatem FaktyMedyczne.pl

Sektor ochrony zdrowia przechodzi dynamiczny okres transformacji, a innowacyjne startupy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnej opieki zdrowotnej. Wnikliwe badania statystyczne rynku startupowego rzucają nowe światło na ten niezwykle ważny sektor, odkrywając nie tylko jego obecny stan, ale także kierunki ewolucji i wyzwania. W ramach Raportu Top Disruptors in Healthcare, Polska Federacja Szpitali, Koalicja AI w Zdrowiu oraz wZdrowiu przedstawiają cząstkowe wyniki statystyczne, na podstawie odpowiedzi ponad 80 polskich startupów medycznych.

raport

W przypadku sektorów, w których działają badane startupy medyczne w Polsce na pierwszym miejscu od lat utrzymuje się AI/machine learning (60,2%). Niezmiennie istotnymi obszarami są również wyroby medyczne oraz telemedycyna, z udziałami odpowiednio 44,1% i 40,9%. Dane medyczne zajmują czwartą pozycję z udziałem na poziomie 38,7%, podkreślając ich kluczową rolę w analizie, zarządzaniu i optymalizacji procesów opieki zdrowotnej. Natomiast samodzielne aplikacje IT występują u 35,5% badanych startupów, co dowodzi obecności szerokiego spektrum narzędzi i rozwiązań informatycznych wspierających rozwój branży medycznej w Polsce.

W tym roku startupy udzielały także odpowiedzi na to, czy zapewnienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa rozwiązania stanowi dla nich wyzwanie. Analiza wyników badań wskazuje, że dla większości badanych startupów medycznych (54,8%) zapewnienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa nie stanowi wyzwania. Jednakże dla wciąż dużej części (41,9%) jest to kwestia, która wymaga uwagi i podejmowania działań, co podkreśla znaczenie cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju innowacji medycznych. Choć większość firm może być świadoma tego zagadnienia i wypracować odpowiednie środki bezpieczeństwa, dla pozostałych istnieje pilna potrzeba skupienia się na wzmocnieniu systemów ochrony danych, zwłaszcza wrażliwych informacji medycznych.

Choć dla większości badanych startupów medycznych w Polsce (54,8%) największym problemem w rozwoju ich rozwiązania jest znalezienie inwestora lub pozyskanie odpowiedniego finansowania, w tym roku na drugim miejscu znalazło się nawiązanie współpracy ze stroną publiczną (36,6%).  Instytucje publiczne mogą być mniej elastyczne i otwarte na innowacje niż sektor prywatny. W rezultacie, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy z instytucjami publicznymi mogą wpływać na rynek poprzez opóźnienie wprowadzenia nowych innowacyjnych rozwiązań oraz ograniczenie możliwości rozwoju dla startupów medycznych. Dlatego też istotne jest ciągłe poszukiwanie strategii i rozwiązań, które mogą pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań oraz budowaniu owocnej współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.

Dominującym modelem płatności wśród startupów medycznych jest model subskrypcyjny (68,8%), który pozwala klientom na regularne opłaty za korzystanie z produktu lub usługi w zamian za stały dostęp i wsparcie. Podobnie popularnym modelem jest płatność jednorazowa (52,7%) za produkt lub usługę.

Znaczna większość startupów (75,3%) to nieduże zespoły, liczące do 15 członków zespołu w wymiarze większym niż pół etatu. Mówiąc o founderach startupów, 77,4% jest w wieku między 31 a 50 lat, co może sugerować, że bardziej skłonne do podejmowania wyzwań związanych z zakładaniem własnych firm są osoby posiadające już doświadczenie zawodowe i wiedzę branżową. Większość startupów zakładana jest przez founderów-mężczyzn i founderki-kobiety wspólnie (52,7%), niemniej często wybierany jest skład wyłącznie męski (39,8%). Każdy ze startupów biorących udział w Raporcie został założony przez osobę bądź osoby mające wykształcenie wyższe - w większości przypadków jest to wykształcenie ekonomiczne / finansowe (49,5%) bądź informatyczne (49,5%). Startupy medyczne są również często zakładane przez osoby z wykształceniem medycznym (45,2%).

Większość startupów medycznych ma finansowanie na poziomie poniżej 200 tysięcy EUR (38,7%). Głównymi źródłami finansowania są środki własne / bootstrapping (59,1%) oraz prywatni inwestorzy (37,6%). Ponad 80% startupów poszukuje obecnie finansowania, w połowie przypadków w kwocie między 400 tysięcy do 2 mln euro (50%), niemniej 53,8% respondentów uważa, że jest coraz trudniej zdobyć finansowanie. Co więcej, dla prawie połowy startupów koszty utrzymania startupu zwiększyły się w ciągu ostatniego roku.

W tym roku autorzy Raportu zapytali startupy medyczne dlaczego warto w nie zainwestować? Duża część z nich wskazała, że ich rozwiązanie jest innowacyjne na skalę ogólnopolską bądź światową, a także że działają w niszach, które nie są jeszcze zaadresowane. Polskie startupy wskazują także, że ich rozwiązanie jest pierwszym na świecie, co pokazuje ich potencjał do zdobycia rynków zagranicznych i przewagi konkurencyjnej. Innym ważnym czynnikiem, który podkreślają, jest elastyczność i skalowalność ich produktów, co pozwala dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku oraz szybko rosnącej liczby użytkowników. Dodatkowo, wiele z tych startupów skupia się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy analiza danych, co zapewnia im unikalną pozycję w obszarze opieki zdrowotnej.

Zapraszamy startupy medyczne do uczestnictwa w Raporcie. Ponad 90% startupów wskazuje, że udział w Raporcie przyniósł im korzyści, wśród których wymieniają m.in. PR i marketing (ponad 50%). Zapisy możliwe są tylko do końca kwietnia:  https://forms.gle/ujuENyYAQYotwvHH6

Oficjalna publikacja całości Raportu Top Disruptors in Healthcare 2024 odbędzie się 11 czerwca 2024 r. podczas międzynarodowej konferencji AI & MEDTECH CEE. Rejestracja możliwa jest pod linkiem: https://cutt.ly/Kw0Nnm2j