Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa administrowana przez Fundację FaktyMedyczne.pl. wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności. Polityce cookies.”

 

 

Polityka cookies
Publikacje

Nowości z ESC 2018 – badanie CABANA

5 września 2018 r.

Badanie CABANA (ang. Catheter Ablation versus Antiarrhythmic Drug Therapy for Atrial Fibrillation Trial) zostało zaprojektowane w celu sprawdzenia hipotezy, według której przezcewnikowa ablacja migotania przedsionków (ang. atrial fibrillation - AF) jest lepsza od antyarytmicznego leczenia farmakologicznego pod względem kontroli rytmu serca. Do powyższego wieloośrodkowego prospektywnego otwartego badania zrandomizowano 2204 pacjentów w stosunku 1:1 do grupy, w której wykonana zostanie przezskórna ablacja AF lub leczonej farmakologicznie. Kryteria włączenia obejmowały co najmniej 2 epizody napadowego AF lub rozpoznane przetrwałe AF, włączone co najmniej dwa leki kontrolujące rytm serca lub częstość rytmu komór, wiek ≥ 65 roku życia lub <65 roku życia z określonymi czynnikami ryzyka, świadoma zgoda na ablację. Pierwszorzędowy punkt końcowy określono jako: całkowitą śmiertelność, udar mózgu, istotne krwawienie, zatrzymanie krążenia. Średni czas obserwacji wynosił około 5 lat.

Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pod względem pierwszorzędowego punktu końcowego (p = 0,377) pomiędzy grupą, leczoną ablacją, a grupą leczoną farmakologicznie. Wykazano natomiast istotną statystycznie redukcję złożonego ryzyka zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie, w której zastosowano ablację. We wstępnej analizie nie wykazano również istotnych korzyści dla populacji chorych z niewydolnością serca.

Warto zaznaczyć, że w powyższym badaniu około 300 pacjentów zrandomizowanych do leczenia farmakologicznego i otrzymujących niniejsze leczenie zostało pózniej poddanych przezcewnikowej ablacji AF.  

Opisane powyżej wyniki badania stanowią jedynie wstępną analizę. Interpretacja wyników badania będzie możliwa dopiero w przyszłości, po opublikowaniu zakończonej analizy.