Publikacje

Telemonitoring z połączeniem Bluetooth i aplikacją na smartfona

11 października 2018 r.

Jedną z nowości z zakresu telemedycyny, która została zaprezentowana podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest aplikacja na smartfona dla pacjentów posiadających system telemetryczny do kontroli wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca (ang. cardiac implantable electronic devices – CIED). Wyposażony w powyższą aplikację system do telemonitorimngu umożliwia kontrolę CIED na odległość oraz automatycznie przekazuje informacje dotyczące parametrów urządzenia, jego dysfunkcji bądź arytmii wysyłając dane przez Bluetooth.

Unowocześniony system umożliwia znaczną redukcję kosztów leczenia obciążających system ochrony zdrowia. Z kolei transmisja danych przez pacjenta jest możliwa w każdym miejscu z zasięgiem internetu. Jego wartą podkreślenia zaletą jest znacznie zoptymalizowana współpraca z pacjentem dzięki aplikacji potwierdzającej każdorazowo prawidłowo przeprowadzoną transmisję danych. Kolejnym korzystnym aspektem systemu jest potwierdzone przez producenta bezpieczeństwo systemu informatycznego, ponieważ smartfon nie zapisuje i nie przechowuje diagnostycznych danych od pacjenta.

Podsumowując, powyższy system stanowi przydatne narzędzie umożliwiające identyfikację pacjentów z istotnymi klinicznie zdarzeniami. Szczególnymi zaletami niniejszego systemu wydają się: redukcja liczby wielokrotnie powtarzanych transmisji wynikająca z niepewności pacjentów czy prawidłowo je wysłali oraz lepszy poziom współpracy z pacjentami, dzięki informacjom dostarczanym im przez aplikację.