Webinaria

Warsztaty dotyczące przebiegu rozmowy edukacyjnej z punktu widzenia kontaktu z pacjentem - CZĘŚĆ I

29 lipca 2020 r. w godz. 18:00-19:30

Webinarium warsztatowe odbyło się w ramach programu eduakcyjnego "Co (dalej) po zawale? Wybierz życie. Dziękujemy za udział.

Prowadzący

prof. Izabella Uchmanowicz

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Centrum Chorób Serca Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Program ramowy

  1. Przywitanie, wprowadzenie
  2. Jak edukować pacjentów? Kto powinien edukować? - prof. I. Uchmanowicz
  3. Edukacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca - prof. I. Uchmanowicz

Organizator

Grantodawca

Wymagania techniczne

Korzystanie z webinarium możliwe jest gdy Uczestnik webinarium dysponuje:

  • Stabilnym połączeniem internetowym –zalecana prędkość połączenia internetowego to 2 Mb/s,
  • Aktualną wersję przeglądarki internetowej Google Chrom (od wersji 55), Mozilla Firefox (od wersji 50), Opera (od wersji 44), Safari (od wersji 11), Internet Explorer (od wersji 11),
  • Urządzeniami typu komputer (stacjonarny, laptop), tablet, lub smartphone z dostępem do Internet,
  • Zalecamy uczestniczenie w transmisji na urządzeniach typu laptop lub tablet,
  • Włączonym urządzeniem audio do odtwarzania dźwięku.
Zobacz pozostałe materiały związane z   Program edukacyjny "Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!"