Wideo-wykłady

Niestosowanie się do zaleceń leczenia nadciśnienia tętniczego

Tematyka: nadciśnienie tętnicze, elektroterapia

17 grudnia 2020 r.