Webinaria

Nowoczesne leczenie przeciwkrzepliwe w niezastawkowym migotaniu przedsionków

Tematyka: leczenie przeciwkrzepliwe, migotanie przedsionków

19 czerwca 2017 r. w godz. 19:00-19:45

Zobacz zarejestrowany materiał

Eksperci w studio

prof. Janina Stępińska

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Narodowy Instytu Kardiologii

prof. Andrzej Budaj

Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa

prof. Anetta Undas

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii

Program

  1. Leki przeciwkrzepliwe niebędące antagonistami witaminy K w europejskich wytycznych 2016 dotyczących migotania przedsionków – prof. Janina Stępińska.
  2. Różnice pomiędzy lekami przeciwkrzepliwymi niebędącymi antagonistami witaminy K w badaniach klinicznych – prof. Andrzej Budaj.
  3. Różnice pomiędzy lekami przeciwkrzepliwymi niebędącymi antagonistami witaminy K w codziennej praktyce – prof. Anetta Undas.

Podsumowanie: prof. Janina Stępińska.

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Webinarium zorganizowane dzięki wspraciu firmy

Wymagania techniczne

Webinaria dostępne są na PC, tablet oraz smartfon.

  • Do udziału w webinarium niezbędne jest włączone urządzenie audio do odtwarzania dźwięku!
  • Potrzebujesz szybkiego i stabilnego połączenia z internetem (zalecana prędkość połączenia internetowego to 2 Mb/s.), dzięki temu unikniesz zakłóceń wizji i dźwięku!
  • Korzystanie z wi-fi nie jest zalecane.