Webinaria

Nowoczesne leczenie przeciwkrzepliwe w niezastawkowym migotaniu przedsionków

19 czerwca 2017 r. w godz. 19:00-19:45

Zobacz zarejestrowany materiał

Eksperci w studio

prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Narodowy Instytu Kardiologii

prof. Andrzej Budaj

Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa

prof. Anetta Undas

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii

Program

  1. Leki przeciwkrzepliwe niebędące antagonistami witaminy K w europejskich wytycznych 2016 dotyczących migotania przedsionków – prof. Janina Stępińska.
  2. Różnice pomiędzy lekami przeciwkrzepliwymi niebędącymi antagonistami witaminy K w badaniach klinicznych – prof. Andrzej Budaj.
  3. Różnice pomiędzy lekami przeciwkrzepliwymi niebędącymi antagonistami witaminy K w codziennej praktyce – prof. Anetta Undas.

Podsumowanie: prof. Janina Stępińska.

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Webinarium zorganizowane dzięki wspraciu firmy

Wymagania techniczne

Webinaria dostępne są na PC, tablet oraz smartfon.

  • Do udziału w webinarium niezbędne jest włączone urządzenie audio do odtwarzania dźwięku!
  • Potrzebujesz szybkiego i stabilnego połączenia z internetem (zalecana prędkość połączenia internetowego to 2 Mb/s.), dzięki temu unikniesz zakłóceń wizji i dźwięku!
  • Korzystanie z wi-fi nie jest zalecane.