Wideo-wykłady

Leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z OZW i migotaniem przedsionków

Tematyka: OZW, leczenie przeciwkrzepliwe, elektroterapia, migotanie przedsionków

17 grudnia 2020 r.