Wideo-wykłady

Pacjent po implantacji CRTD. Nowe możliwości technologiczne

17 grudnia 2020 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek