Wideo-wykłady

Pacjent skarży się na kołatania serca. Jak szukać migotania przedsionków?

Tematyka: migotanie przedsionków, elektroterapia, niewydolność serca

18 grudnia 2020 r.