prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Przewodniczący Rady Programowej