prof. Jarosław Kaźmierczak

Klinika Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin