prof. Przemysław Mitkowski

Kierownik Pracowni Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu