Program edukacyjny dla lekarzy "Co nowego w praktyce lekarza POZ? I nie tylko"

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego to problemy z którymi często spotykają się w swoich gabinetach lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Współpraca lekarzy POZ i kardiologów stanowi obszar poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce.

Chcemy by program edukacyjny „Co nowego w praktyce lekarzy POZ? I nie tylko” był miejscem wymiany doświadczeń między lekarzami rodzinnymi a specjalistami z innych dziedzin. Współpraca w ramach programu dotyczy nie tylko nowoczesnych terapii farmakologicznych czy diagnostyki, ale także profilaktyki, innowacyjnych rozwiązań telemedycznych wspomagających codzienną praktykę, czy wdrażania programu opieki koordynowanej w POZ.

Strona konferencji: nowosciwpoz.pl

Organizator

Partner merytoryczny