Zimowa, kardiologiczna szkoła ratowników medycznych

To już taki czas – czas współpracy, wzajemnego szkolenia, dialogu – kardiolodzy i ratownicy  rozmawiają o pacjencie kardiologicznym. Terminy: burza elektryczna czy wyładowanie  przechodzą do słownika medycznego, przechodzą do naszej ratowniczej codzienności!

Rozwój kardiologii, w tym technik leczenia pacjentów z zawałem, z szeroko pojętymi arytmiami czy – przede wszystkim – z niewydolnością serca, doprowadził do potrzeby ciągłego kształcenia i aktualizacji wiedzy o nowatorskich metodach leczenia, o urządzeniach i nowych wyzwaniach diagnostycznych.  

Jesteśmy głęboko przekonani, że przygotowany program edukacyjny i warsztatowy naszych konferencji pozwoli omówić i przedyskutować „nowe” problemy diagnostyczno-lecznicze, te, które będą rozwiązywane głównie przez zespoły ratownictwa medycznego.

Mamy nadzieję, że spotkania pozwolą nam porozmawiać, przedyskutować oraz wymieniać, czasami odmienne, poglądy na postępowanie z pacjentem zarówno w opiece przedszpitalnej, jak i szpitalnej.

Zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego Zimowej Kardiologicznej Szkoły dla Ratowników Medycznych. Niech to będzie okazja do twórczego dialogu, do pochylenia się nad pacjentem i do wypracowania wspólnych stanowisk zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, obowiązującymi przepisami

Strona wydarzenia: szkolaratownikow.faktymedyczne.pl

test

Organizator

Partner merytoryczny