Program edukacyjny "Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!"

copozawale

Program edukacyjny Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!powstał z myślą o pacjentach po zawale serca. Zależy nam na zwiększeniu ich świadomości w zakresie dbania o siebie, a co za tym idzie do zmniejszenia ich śmiertelności, ograniczenia ryzyka ponownego zawału i/lub innych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz związanej z tym rehospitalizacji jak również do poprawy jakości ich życia. Mamy świadomość, że realizacja takich założeń wymaga ścisłej współpracy z środowiskiem pielęgniarskim, które ma najbardziej bezpośredni kontakt z pacjentami.

Zaczniemy od szkoleń o charakterze teoretycznym i praktycznym, których celem będzie przygotowanie do pełnienia roli tzw. edukatora kardiologicznego.

Pierwsza, teoretyczna część szkolenia obejmie dwa wykłady:  wykład dotyczący usystematyzowania wiedzy na temat ostrego zespołu wieńcowego (OZW) oraz wykład dotyczący ogólnych założeń komunikacji z pacjentem, które warto uwzględniać podczas każdej konwersacji.

Druga, praktyczna część szkolenia będzie miała charakter warsztatowy. Warsztaty obejmą przebieg docelowej rozmowy edukacyjnej z pacjentem oraz instrukcje dotyczące pracy z materiałami edukacyjnymi przygotowanym specjalnie na potrzeby akcji edukacyjnej, takimi jak:

  1. „Schemat wizyty edukacyjnej”
  2. „Pytania wstępne zadawane pacjentowi przez edukatora kardiologicznego na początku rozmowy”
  3. „Lista obszarów edukacyjnych poruszanych w trakcie rozmowy edukatora kardiologicznego z pacjentem”
  4. „Książeczka „Co(dalej) po zawale? Wybierz życie”
  5. „Końcowy test wiedzy pacjenta na temat ostrego zespołu wieńcowego”

Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu sygnowanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Po ukończeniu szkolenia, każdy certyfikowany edukator kardiologiczny będzie mógł przystąpić do realizacji misji przyświecającej programowi edukacyjnemu Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!, czyli inicjowania i przeprowadzania rozmów edukacyjnych z pacjentami po OZW.

Rada Programowa akcji edukacyjnej „Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!”

  • Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa) – nadzór merytoryczny, kardiologia,
  • Prof. dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław) – model szkolenia pielęgniarek, ocena jakości życia pacjentów,
  • Dr Agnieszka Siennicka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław) – psychologia komunikacji, scenariusze spotkań szkoleniowych,
  • Adrian Szulczyński (Grupa casusBTL, Fundacja FaktyMedyczne.pl, Poznań) – komunikacja, integracja materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, organizacja projektu,
  • Maria Wąsicka-Sroczyńska (Grupa casusBTL, Fundacja FaktyMedyczne.pl, Poznań) – komunikacja, koordynacja programu edukacyjnego.

Raport z wizyty

Raport wypełniany po zakończonej wizycie edukacyjnej z pacjentem

https://faktymedyczne.pl/podsumowanie_wizyty_edukacyjnej

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:

programOZW@faktymedyczne.pl

Pliki do pobrania

Organziator

Grantodawca

Patronat