Menu

Szukamy migotania przedsionków – program edukacyjny dla osób 65+

szukamy migotania przedsionków

Fundacja FaktyMedyczne.pl wspólnie z Partnerem – Centrum nowoczesnej medycyny Enterna Medica organizuje cykl spotkań edukacyjnych dla osób/pacjentów w wieku 65 lat i powyżej w zakresie migotania przedsionków, arytmii określanej jako ‘’arytmia SENIORÓW‘’. Głównym celem projektu jest edukacja w tej populacji w zakresie podstawowych informacji o arytmii, w tym między innymi: Co to jest migotanie przedsionków? Czym grozi? Jak można ją rozpoznać/znaleźć? Kolejnym ważnym aspektem szkoleń jest zadaniejak możemy uchronić naszych seniorów przed najgorszym powikłaniem migotania przedsionków, jakim jest udar niedokrwienny mózgu.

Planujemy przedstawić uczestnikom spotkań nowe dane epidemiologiczne z zakresu występowania migotania przedsionków, w szczególności postaci niemej klinicznie. Wskażemy na podstawie danych publikowanych, że migotanie przedsionków występuję u co 5 osoby wieku 65 lat i powyżej, że prawie 40% z nich ma postać bezobjawową. To właśnie te osoby, z niemym klinicznie migotaniem przedsionków są w grupie szczególnie wysokiego ryzyka doznania udaru mózgu.

Przede wszystkim chcemy edukować potencjalnych uczestników spotkań, jak poszukiwać migotania przedsionków, jakimi metodami długoterminowego monitorowania EKG dzisiaj dysponujemy, jak można istotnie zredukować ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, metodami farmakologicznymi, a tych chorych którzy nie mogą ich stosować również technikami nie-farmakologicznymi. 

Agenda spotkań z pacjentami:

  1. Migotanie przedsionków – jaka to arytmia? Czym grozi? Jaka jest realna częstość jej występowania?
  2. Nieme klinicznie migotanie przedsionków – jak go poszukiwać? Możliwości długoterminowego monitorowania EKG.
  3. Profilaktyka niedokrwiennego udaru mózgu, metody farmakologiczne i nie- farmakologiczne, okluzja uszka lewego przedsionka.  

Spotkania będą się odbywać w formule interaktywnej, oprócz przedstawienia podstawowej wiedzy z zakresu migotania przedsionków planujemy aktywne dyskusje i zebranie oczekiwań pacjentów z migotaniem przedsionków związanych z kanałami edukacyjnymi oraz sposobem prowadzenia działań edukacyjnych (potrzeby, efektywność różnych narzędzi edukacyjnych itp).

banery

Organizator

Partner