Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa administrowana przez Fundację FaktyMedyczne.pl. wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności. Polityce cookies.”

 

 

Polityka cookies
Pierwsza edycja szkoleń w ramach programu edukacyjnego „Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!”
17 sierpnia 2020

W lipcu i sierpniu 2020 r., w ramach programu edukacyjnego Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!, odbyła się pierwsza edycja szkoleń przygotowujących pielęgniarki pracujące na oddziałach szpitalnych, na których przebywają pacjenci po przebytym zawale serca, do pełnienia roli edukatorów kardiologicznych.

Szkolenie teoretyczne

Szkolenia zainaugurowało webinarium. W trakcie tego spotkania wystąpili przedstawiciele grantodawcy i organizatora, odpowiednio Maksymilian Świniarski - Dyrektor Działu Kardiologii i Diabetologii firmy AstraZeneca oraz Adrian Szulczyński - Prezes Fundacji FaktyMedyczne.pl, którzy przybliżyli założenia przyświecającej akcji edukacyjnej oraz szkoleniom. Zaraz potem odbył się pierwszy wideo-wykład zatytułowany „Ostry zespół wieńcowy – i co dalej?”, wygłoszony przez Prof. Janinę Stępińską, którego celem było usystematyzowanie wiedzy na temat omawianej jednostki chorobowej. Tydzień później miał miejsce drugi wideo-wykład – „Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej”, wygłoszony przez Dr Marię Wąsicką-Sroczyńską. Wówczas zostały przedstawione
i scharakteryzowane ogólne zasady, którymi powinno się kierować w trakcie prowadzenia konwersacji.

Teoria poparta praktyką

Część praktyczna szkoleń została poprzedzona wysyłką materiałów edukacyjnych. Każdy uczestnik kursu został wyposażony w przygotowane, przez Radę Programową, dokumenty: „Schemat wizyty edukacyjnej”; „Pytania wstępne zadawane pacjentowi przez edukatora kardiologicznego na początku rozmowy”; „Lista obszarów edukacyjnych poruszanych w trakcie rozmowy edukatora kardiologicznego z pacjentem”; „Edukacja pacjenta”; Książeczka „Co(dalej) po zawale? Wybierz życie” i „Końcowy test wiedzy pacjenta na temat ostrego zespołu wieńcowego”. Po samodzielnym zapoznaniu się z materiałami zorganizowano sześć wideo-warsztatów dotyczących przebiegu rozmowy edukacyjnej z punktu widzenia kontaktu z pacjentem. Prof. Izabella Uchmanowicz i Dr Agnieszka Siennicka przekazały uczestnikom instrukcje dotyczące wykorzystania materiałów edukacyjnych w trakcie rozmów z pacjentami i zainscenizowały scenki mające na celu rzeczywiste przygotowanie edukatorów kardiologicznych do inicjowana i prowadzenia rozmów edukacyjnych.

Uzyskane efekty

Efektem dwumiesięcznych prac jest przeszkolenie blisko 40 pielęgniarek, które w następstwie udziału w kursie stały się certyfikowanymi edukatorami kardiologicznymi i jednocześnie ambasadorkami programu edukacyjnego Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!. Wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności będą prowadzić rozmowy edukacyjne z pacjentami i w ten sposób realizować misję programu, którą jest zwiększenie świadomości, zmniejszenie śmiertelności, redukcja ryzyka ponownego wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i rehospitalizacji oraz poprawa jakości życia pacjentów po przebytym zawale serca.

Kolejna edycja

Przeświadczenie o istotności idei przyświecającej programowi Co (dalej) po zawale? Wybierz życie! i zachęcenie pozytywnym przyjęciem pierwszej edycji szkoleń skłoniło grantodawcę i organizatora do organizacji kolejnej edycji. Dlatego już teraz zachęcamy pielęgniarki chcące zostać edukatorami kardiologicznymi do zgłaszania się.