Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa administrowana przez Fundację FaktyMedyczne.pl. wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności. Polityce cookies.”

 

 

Polityka cookies
I Forum Telemedycyna w Praktyce Lekarza POZ za nami
1 czerwca 2022

Dnia 21 maja 2022 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się I Forum Telemedycyna w Praktyce Lekarza POZ. Podczas niezwykle interesujących sesji lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale także innych specjalizacji mogli się przekonać jak postęp technologiczny oraz pandemia Covid-19 zmieniły postrzeganie profilaktyki oraz opieki nad pacjentem na odległość.

fot. FaktyMedyczne.pl

Konferencję otworzyli prof. Paweł Krzesiński - przewodniczący Komitetu Naukowego oraz Adrian Szulczyński - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zapewniając, że I Forum jest dopiero początkiem dłuższego projektu, który ma promować nowoczesne rozwiązania telemedyczne wspomagające pracę lekarzy.

Podczas konferencji poruszono bardzo wiele ważnych zagadnień dotyczących nie tylko rozwiązań technologicznych, budowy i działania urządzeń, pomiarów, ale także kwestii prawnych i dalszych możliwości jakie niesie telemedycyna.

- Łączenie najnowszych technologii z dziedzin informatyki, telekomunikacji oraz ochrony zdrowia pomaga znosić bariery geograficzne, a tym samym przyśpiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wyniki badań diagnostycznych są przesyłane w czasie rzeczywistym, co daje lekarzowi bieżący do nich dostęp. Jak przydatne są metody telemonitoringu, udowodnili dzisiaj wybitni specjaliści z wielu dziedzin: diabetologii, kardiologii, neurologii czy psychiatrii. Wybrane grupy pacjentów z różnymi problemami diabetologicznymi czy kardiologicznymi dzięki zdalnemu monitowaniu są kompleksowo zaopiekowane – powiedział prof. Paweł Krzesiński, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Kierownik Kliniki i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Telemedycyna przy dzisiejszym rozwoju technologicznym i powszechnie dostępnej sieci internetowej umożliwia wsparcie pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych w zakresie farmakoterapii i zmiany stylu życia, oferując innowacyjne narzędzia samokontroli. Przykładowo - pacjent diabetologiczny otrzymuje urządzenia, które nie tylko ułatwiają systematyczny pomiar, ale także przesyłają dane do lekarza umożliwiając na bieżąco ocenę stanu pacjenta, jego aktywności czy też przestrzegania zaleceń dietetycznych.

- Nie dochodzi do sytuacji, gdzie pacjent w zeszycie tuż przed wizytą u diabetologa czy kardiologa uzupełniał braki pomiarów glikemii lub ciśnienia, nie do końca będąc pewnym, czy dobrze zapamiętał wyniki. Pacjenci kardiologiczni dzięki długoterminowemu telemonitoringowi elektrokardiograficznemu mogą nawet uniknąć nagłych zdarzeń, np. zaostrzenia objawów niewydolności serca – dodaje prof. Paweł Krzesiński.

Celem I Forum było wsparcie zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów innych dziedzin medycyny poprzez umożliwienie świadczenia nowoczesnej, kompleksowej opieki medycznej wraz z edukacją. Konferencja stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem lekarzy rodzinnych i przedstawicielami innych specjalizacji, już teraz wykorzystującymi na co dzień nowoczesne rozwiązania wspierające opiekę nad chorymi. Podczas spotkania wywiązało się wiele ciekawych dyskusji nad tym, jak współczesne rozwiązania telemedyczne mogą przysłużyć się pacjentowi, jednocześnie tworząc modele współpracy pomiędzy lekarzami medycyny rodzinnej a innymi specjalistami. Ważnym elementem dyskusji była również przyszłość telemedycyny. Poruszono kwestie łączenia wizyt stacjonarnych z wizytami online czy modyfikowania rozwiązań tak by stały się ogólnodostępne i przyjazne dla pacjenta.

- Chcemy by zagadnienia telemedyczne zagościły na dobre podczas kolejnych etapów naszego projektu w kontekście współpracy lekarzy specjalistów z wielu dziedzin jak i osób zarządzających w jednostkach ochrony zdrowia. Projekt „Telemedycyna w praktyce” ma ogromną przyszłość. Będzie obejmował coroczne Forum, regionalne spotkania ekspertów oraz platformę internetową z przykładami wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.  Chcemy zachęcić decydentów oraz wielu lekarzy różnych specjalizacji do korzystania z nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają i przyśpieszają pracę, a jednocześnie rozszerzają opiekę nad pacjentem, często zapobiegając nagłej hospitalizacji – powiedział Adrian Szulczyński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, inicjator przedsięwzięcia.

Kolejne Forum Telemedycyny planowane jest już za rok. Platforma internetowa zostanie uruchomiona wkrótce. Interdyscyplinarna tematyka będzie rozszerzana, tak samo jak grono wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy już dzisiaj aktywnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Projekt objęty jest Patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i organizowany we współpracy z Komisją Informatyki, Telemedycyny i Infrastruktury PTK. Honorowym patronatem konferencję objął również Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, jednego z wiodących ośrodków wprowadzających innowacje do praktyki klinicznej w Polsce.

fot. FaktyMedyczne.pl

Więcej informacji: telemedycynawpraktyce.pl


Przygotował:

Bartosz Szymański
bartosz.szymanski@faktymedyczne.pl
tel. +48 662 021 181