Wideo-wykłady

Neuromodulacja serca w nadciśnieniu tętniczym - nowa niefarmakologiczna metoda leczenia nadciśnienia tętniczego dla pacjentów z dwujamowym stymulatorem serca

Tematyka: elektroterapia, nadciśnienie tętnicze, technologia

18 grudnia 2020 r.