Wideo-wykłady

Pacjent po implantacji ICD i pierwszym epizodzie VT. Czy już pora na ablację?

Tematyka: migotanie przedsionków, elektroterapia, arytmia

19 stycznia 2021 r.