Wideo-wykłady

Badania PIONEER-HF i TRANSITION: Analiza danych uzyskanych od pacjentów z nowo rozpoznaną (de novo) niewydolnością serca.

29 stycznia 2021 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek