Wideo-wykłady

U mojego pacjenta z niewydolnością krążenia w trakcie hospitalizacji włączono „Entresto”. Jak pokierować dalszym leczeniem?

14 lutego 2022 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek