Publikacje

Konferencja Online Proposers Day - Sztuczna inteligencja i innowacje w Medycynie rusza 1 grudnia 2022 we Wrocławiu

Tematyka: innowacje, technologia, edukacja, komunikacja, telemedycyna

1 grudnia 2022 r.

W dniu 1 grudnia 2022 UMW organizuje wydarzenie o charakterze proposers day/brokerage meeting w formie online. Instytucje z obszaru AI/data science, które nawiązały współpracę z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w toku realizacji projektu HeartBIT_4.0 (https://heartbit40.com/) zaprezentują opcje dalszej współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze e-zdrowia.

Po prezentacjach planujemy kilkudniową serię spotkań indywidualnych umożliwiających doprecyzowanie ewentualnych płaszczyzn współpracy między prezentującymi, słuchaczami oraz - jeśli możliwe - Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Myślimy szeroko: jesteśmy otwarci na doktoraty wdrożeniowe, wspólne projekty naukowe i przemysłowe, wspólne akcje edukacyjne i/lub uświadamiające, współpracę z MZ i innymi liczącymi się graczami na rynku e-zdrowia. 

Link do konferencji pojawi się na stronie podlinkowanej w nawiasie powyżej (w zakładce news) oraz na stronie internetowej Uczelni (www.umw.edu.pl).

Zapraszamy,
Agnieszka Siennicka