Publikacje

Do 24 września 2023 zgłoś do Konkursu wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia i wygraj nagrodę wartości 10 000 zł!

Tematyka: innowacje, technologia, komunikacja, telemedycyna, telemedycyna w praktyce

17 sierpnia 2023 r.

Konkurs organizowany jest na najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w placówce medycznej w opiece nad pacjentem kardiologicznym, które będzie prezentowane w ramach Digital Cardio Area podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2023. Kongres PTK zagości w Poznaniu 28-30 września 2023 roku.

W dniu 28 września 2023 podczas Uroczystej Inaguracji Kongresu PTK odbędzie się finał Konkursu oraz wręczenie nagrody głównej oraz specjalnej przyznanej przez Komisję ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Zarządu Głównego PTK.

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego gromadzi co roku prawie 5000 uczestników oraz ponad 400 wykładowców z Polski i zagranicy, odbywa się prawie 400 sesji. Liczby te dowodzą, że jest to ważne wydarzenie w świecie europejskiej kardiologii.

Digital Cardio Area to nie tylko innowacyjny projekt i wyjątkowa specjalnie zaaranżowana strefa, ale przede wszystkim prestiżowy Konkurs podczas którego w tym roku organizatorzy planują wyłonić najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w placówce medycznej w opiece nad pacjentem kardiologicznym. Nie zabraknie więc przedstawicieli ośrodków medycznych oraz wybitnych specjalistów z dziedziny kardiologii, która jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi medycyny na świecie.

Celem Konkursu jest promocja wydarzenia towarzyszącego XXVII Międzynarodowemu Kongresowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i mającego na celu zaprezentowanie najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych w medycynie. DCA w tym roku to strefa dedykowana przede wszystkim projektom już wdrożonym, ale także tym w fazie testowej, które wspomagają placówki medyczne rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia dla kardiologii, zarówno w szpitalach jak i ambulatoriach. Program prezentacji Digital Cardio Area zostanie włączony do programu Kongresu.

Ocena projektów konkursowych będzie dokonana przez Komisję Konkursową do dnia 28 września 2023 r. Nagroda główna w Konkursie ma charakter rzeczowy i obejmuje pakiet świadczeń promocyjnych i reklamowych o wartości 10 000 zł. Przewidziana jest również nagroda specjalna Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za najciekawsze rozwiązanie telemedyczne - bezpłatne uczestnictwo w Radical Health Festival Helsinki 2024.

Więcej o konkursie: kongres2023.ptkardio.pl/dca

Zgłoś wdrożenie: kongres2023.ptkardio.pl/formularz_dca

 

Organizatorzy: