Wideo-wykłady

Rozpoczęcie leczenia sakubitryl/walsartan u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej NS na podstawie wyników badania TRANSITION i PIONEER-HF

11 maja 2020 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek