Wideo-wykłady

Pacjent z niewydolnością serca i polipragmazją z powodu chorób towarzyszących. Jak pokierować farmakoterapią?

Tematyka: elektroterapia, niewydolność serca

18 grudnia 2020 r.