II Forum: "Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce"

PROGRAM

GodzinaGodz.
Sala wykładowa
Sala warsztatowa
9:30-9:35
Sala wykładowa

Otwarcie II Forum

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński, Adrian Szulczyński
9:35-9:50
Sala wykładowa

Wykład wprowadzający

Typ sesji: Dydaktyczna
9:50-11:15
Sala wykładowa
Sesja I: Psychiatria

Dobre praktyki w teleopiece psychiatrycznej

Przewodniczący: dr hab. n. med. Krzysztof Krysta, prof. SUM, dr hab. n. med. Robert Pudlo, prof. SUM
Typ sesji: Dydaktyczna
11:15-11:35
Sala: Wszystkie
Przerwa kawowa
11:35-12:45
Sala wykładowa
Sesja II: Diabetologia

Nowości w diabetologii i teleopiece nad chorym z cukrzycą

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, dr hab. n. med. Marta Wróbel, dr n. med. Dorota Stołtny
Typ sesji: Dydaktyczna
Sala warsztatowa
Sesja warsztatowa

Telemedycyna dla Lekarzy Rodzinnych


Warsztaty przy współpracy z Comarch Healthcare

Typ sesji: Warsztatowa
12:45-13:45
Sala: Wszystkie
Przerwa lunchowa
13:45-15:35
Sala wykładowa
Sesja III: POZ

Telemedycyna wspiera POZ – to potrzeba i konieczność w dzisiejszych czasach

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert, prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, dyr. Piotr Węcławik
Typ sesji: Dydaktyczna
Sala warsztatowa
Sesja warsztatowa

e-Zdrowie dla Serca


Warsztaty przy współpracy z Comarch Healthcare

Typ sesji: Warsztatowa
15:35-15:55
Sala: Wszystkie
Przerwa kawowa
15:55-17:30
Sala wykładowa
Sesja IV: Kardiologia

Kompleksowa teleopieka w optymalizacji terapii

Przewodniczący: gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Typ sesji: Dydaktyczna