Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa administrowana przez Fundację FaktyMedyczne.pl. wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w „Polityce prywatności. Polityce cookies.”

 

 

Polityka cookies

Fundacja FaktyMedyczne.pl

Cele statutowe Fundacji Promocji Faktów Medycznych – FaktyMedyczne.pl

 1. Popularyzacja wyników badań naukowych prowadzonych w dziedzinach chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii naczyniowej, diabetologii i neurologii poprzez promocję wyników badań naukowych i medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine).
 2. Poprawa jakości leczenia chorób związanych z schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo-naczyniowych.
 3. Doskonalenie procesów kształcenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek.
 4. Tworzenie kanałów wymiany informacji pomiędzy środowiskiem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej a lekarzami specjalistami.
 5. Wzrost świadomości istnienia problemu incydentów niedokrwiennych (zawał serca, udar mózgu), niewydolności serca oraz chorób metabolicznych (cukrzyca) wśród środowisk medycznych i społeczeństwa.
 6. Wspieranie prawidłowych relacji o podstawach etycznych pomiędzy przedstawicielami firm farmaceutycznych a środowiskiem medycznym.
 7. Ochrona i promocja zdrowia. Popularyzacja idei zdrowego życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wszelkie aktywności ukierunkowane na działania edukacyjne związane z problematyką, schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo naczyniowych.
 2. Inicjowanie i wspieranie ogólnopolskich i lokalnych spotkań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym dla środowisk medycznych i społeczeństwa.
 3. Organizację i współorganizację Kongresów i Konferencji, w tym organizacja programów szkoleniowych dla lekarzy specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarek.       
 4. Budowę grona współpracujących z sobą i na rzecz celów fundacji autorytetów w dziedzinie związanej z wyżej przedstawionymi problemami medycznymi.
 5. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami fundacji.
 6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych związanych z schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo naczyniowych.
 7. Finansowanie operacji, zabiegów, terapii, rehabilitacji, badań, konsultacji specjalistycznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce i poza granicami kraju.
 8. Organizowanie doraźnej pomocy dla osób chorych.
 9. Działalność wydawniczą w zakresie literatury fachowej, materiałów informacyjnych przy użyciu dowolnych środków przekazu.
 10. Prowadzenie serwisów internetowych o tematyce zdrowotnej, w tym platformy informacji i edukacji online faktymedycze.pl.
 11. Finansowanie i organizację uczestnictwa osób współpracujących z fundacją w sympozjach, kongresach.
 12. Podejmowanie wszelkich działań o charakterze lobbingowym i opiniotwórczym.
 13. Organizowanie, współorganizowanie i finansowanie akcji społecznych.
 14. Działania kierowane do pacjentów obejmujące profilaktyczne, bezpłatne badania diagnostyczne i bezpłatne konsultacje ww. badań oceniające konieczność konsultacji specjalistycznej.
 15. Działalność charytatywną.