Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!

Program edukacyjny "Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!"

Celem programu edukacyjnego Co(dalej)po zawale? Wybierz życie!” jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia świadomości, zmniejszenia śmiertelności, redukcji ryzyka ponownego wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i rehospitalizacji oraz poprawy jakości życia osób po przebytym zawale serca.

Ideą akcji edukacyjnej Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!jest odbycie rozmów z pacjentami znajdującymi się na oddziałach szpitalnych, u których wystąiły objawy OZW. Wspomniane szkolenie przebiegać będzie w formie indywidualnej rozmowy prowadzonej przez pielęgniarkę (edukatorkę/edukatora kardiologicznego) z pacjentem zainteresowanym udziałem w szkoleniu.

Każdy edukator kardiologiczny zostanie wyposażony w materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia wizyt edukacyjnych z pacjentami:

  1. „Schemat wizyty edukacyjnej”
  2. „Pytania wstępne zadawane pacjentowi przez edukatora kardiologicznego na początku rozmowy”
  3. „Lista obszarów edukacyjnych poruszanych w trakcie rozmowy edukatora kardiologicznego z pacjentem”
  4. „Edukacja pacjenta”
  5. Książeczka „Co(dalej) po zawale? Wybierz życie”
  6. „Końcowy test wiedzy pacjenta na temat ostrego zespołu wieńcowego”

Każdy pacjent otrzyma książeczkę „Co(dalej) po zawale? Wybierz życie!” i zostanie zachęcony do regularnego odwiedzania portalu http://copozawale.pl ściśle powiązanego z książeczką i stanowiącego swoiste rozszerzenie treści w niej zamieszczonych.

 

Jeżeli chcesz zostać edukatorą/edukatorem kardiologicznym - skontaktuj się z Nami!

maria.wasicka@faktymedyczne.pl

 

Rada Programowa akcji edukacyjnej „Co (dalej) po zawale? Wybierz życie!”:

Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa) – nadzór merytoryczny, kardiologia,

Prof. dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław) – model szkolenia pielęgniarek, ocena jakości życia pacjentów,

Dr Agnieszka Siennicka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław) – psychologia komunikacji, scenariusze spotkań szkoleniowych,

Adrian Szulczyński (Grupa casusBTL, Fundacja FaktyMedyczne.pl, Poznań) – komunikacja, integracja materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, organizacja projektu,

Maria Wąsicka-Sroczyńska (Grupa casusBTL, Fundacja FaktyMedyczne.pl, Poznań) – komunikacja, koordynacja programu edukacyjnego.